شماره کارت مجازی موسسه

6037691990305518

درود بر شما خوبان، نیکوکاران گرامی شما میتوانید از طریق شماره کارت موسسه مبلغ حمایتی خویش را برای نیازمندان موسسه واریز نمایید پیشاپیش از لطف و حمایت شما سپاسگذاریم